Algemene Voorwaarden

Beginpagina Algemene Voorwaarden
1) Algemeen
1a.De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot online bestellingen tussen Noahs.nl en de klant.
1b.Noahs.nl heeft ten allen tijde het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.
1c.Door het plaatsen van een bestelling verklaart elke klant zich, zonder voorbehoud, akkoord met de algemene leveringsvoorwaarden.

 

 

2) Prijzen en Aanbiedingen
2a.De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW. Verzendkosten zijn niet bij de genoemde prijzen inbegrepen.
2b.Noahs.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van zet-, typ- en/of programmeer- of programmafouten in haar website. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.
2c.Aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt en gedurende de daarvoor aangegeven looptijd.

 

 

3) Betaling
Betaling vindt plaats via de betalingsmethoden die worden aangeboden op de website via de betaalkassa van iDeal. Met iDEAL kun je vertrouwd, veilig en gemakkelijk jouw online aankopen afrekenen. Je rekent af in jouw vertrouwde internet betaalomgeving, op basis van specifieke beveiligingsmethodes van jouw eigen bank. Toegang tot internetbankieren van een van de deelnemende banken is voldoende om gebruik te kunnen maken van iDEAL

Voordelen:
iDEAL is net zo vertrouwd, veilig en gemakkelijk als internetbankieren
Controle en overzicht op de betaling
Je kunt iDEAL gebruiken als je internetbankiert bij ABN AMRO, Fortis, ING, Postbank, Rabobank of SNS Bank.
Hoe werkt iDEAL?
U plaatst een bestelling bij Noahs.nl. Bij het afrekenen van de bestelling kun je aangeven dat je met iDEAL wilt betalen. Klik dan op de iDEAL-betaalknop en selecteer uw bank. Vervolgens wordt je doorgeleid naar jouw eigen bank waar de betaalopdracht voor je klaar staat. Je wordt door jouw bank gevraagd een aantal gegevens in te vullen en je autoriseert de betaling. Het bedrag wordt direct van jouw betaalrekening afgeschreven en de webwinkelier , Noahs.nl, wordt geïnformeerd dat de bestelling is betaald.
3.2 Paypal
Bij Noahs.nl kun je bestellingen plaatsen en direct via PayPal betalen. Het enige wat je nodig hebt is een Personal PayPal Account (uw persoonlijke toegang tot het PayPal-betalingssysteem). De eerste keer vraagt de aanmelding bij PayPal enige tijd voor het invullen van je gegevens. Wanneer je deze aanmelding heeft volbracht bent je bij een volgend bezoek binnen 60 seconden klaar met uw bestelling en betaling.
PayPal is de veiligere, gemakkelijkere manier om online te betalen.
Voordelen:
-Een snellere betaling wanneer u online winkelt.
-100% bescherming tegen ongeautoriseerde betalingen die vanaf uw rekening worden overgemaakt.
-Iedere aankoop wordt bevestigd met een ontvangstbewijs via e-mail.
-Betaal met uw creditcard, betaalpas of bankrekening.
-U hoeft uw financiële informatie niet meer telkens opnieuw in te voeren.
3.3 Creditcard: Mastercard & VISA
Houdt je creditcard bij de hand, deze betaling dient je gelijk af te ronden in de kassa.
De creditcards worden geaccepteerd via Paypal.
3.4 Overboeking
Je ontvangt per mail de betaalgegevens van jouw bestelling. Je kunt de betaling met telebankieren of overschrijfkaart voldoen op rekening 1347.19.077 te Breukelen (de bestelling wordt verzonden als je betaling is bijgeschreven). Overboekingtermijn is max. 3 dagen.

3.5 In de winkel

Als je jouw bestelling ophaalt in de winkel kun je daar direct betalen met pin, creditcards of cash

 

 

4) Verzendkosten
4.1 De verzendkosten bedragen € 4,95 per bestelling, boven €50.- rekenen wij geen verzendkosten.
4.2 Bij retourneren zijn de verzendkosten van het terugsturen van dit artikel(en) voor rekening van de klant.
4.3 Internationale bezorging rekenen wij standaard €10.-

4.4 Als je de bestelling komt afhalen in de winkel rekenen wij uiteraard geen verzendkosten

 

 

5) Levering
5.1 Noahs.nl besteedt het thuisbezorgen van de bestellingen uit aan TNT Post.
Bestellingen worden via Pakketpost van TNT verzonden en zijn traceerbaar in dit systeem.
5.2 Noahs.nl verstuurt de bestellingen 4 keer per week.
5.3 Noahs.nl zal al het mogelijke doen om geaccepteerde bestellingen zo spoedig mogelijk uit te leveren. Indien de levering vertraging oploopt -hetzij door tijdelijk niet in voorraad zijn, hetzij om anderen redenen- of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal de klant daarvan bericht ontvangen.
Noahs.nl heeft een gerechtelijke leveringstermijn van 30 dagen. Wanneer de klant de bestelling binnen deze termijn niet heeft ontvangen, kan deze de koop kosteloos ontbinden.
5.4 Noahs.nl is niet aansprakelijk voor eventuele schade die u mocht lijden doordat de bestelling is afgeleverd op een door de klant foutief opgegeven woonadres.

 

 

6) Retourneren
6.1 Zodra de betaling heeft plaats gevonden, is je bestelling definitief. Je kunt deze dus niet meer annuleren. Wanneer een artikel niet aan jouw verwachting voldoet dan bestaat de mogelijkheid om het artikel te retourneren.
6.2 De portokosten als mede het verzendrisico voor retourzending zijn voor rekening van de klant.
6.3 Voor retourneringen gelden de volgende voorwaarden:
a) Na bezorging van jouw bestelling heeft u 14 dagen bedenktijd om de artikelen te retourneren. Na afloop van deze termijn kan de koop niet meer ontbonden worden en is definitief.
b) De goederen dienen in originele staat te zijn, d.w.z. ongedragen, met aangehecht artikelkaartje en in een degelijke verpakking teruggestuurd te worden.
c) Onvoldoende of niet gefrankeerde retourzendingen worden door ons niet aangenomen, ongeacht de reden van het retoursturen.
d) Als een artikel niet retour gestuurd mag worden staat dat duidelijk vermeld bij het desbetreffende artikel.
6.4 Bij retourneren (ontbinding koop van 1 of meerdere artikelen) zal aankoopbedrag (excl. verzendkosten) middels een couponcode via de e-mail worden verstuurd.

 

 

7) Voorraad
7.1 Alle kleding is uit voorraad leverbaar. Het kan echter voorkomen dat een artikel tijdelijk niet op voorraad is of dat het is uitverkocht. Je wordt hiervan door ons z.s.m. op de hoogte gebracht. In dit geval heeft de klant het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Noahs.nl zal in dit geval voor terugbetaling zorgdragen.

 

 

8) Garantie en Aansprakelijkheid
8.1 Noahs.nl garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
8.2 De onder 1. genoemde garantie geldt gedurende een periode van 1 maand na levering.
8.3 Als bewijs met betrekking tot de garantie ontvang je van Noahs.nl een aankoopbewijs.
8.4 De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Noahs.nl, jij of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
8.5 Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is Noahs.nl niet aansprakelijkheid voor de daaruit voortvloeiende gevolgschade.
8.6 Het in deze algemene voorwaarden bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet jouw garantieaanspraken uit hoofde van de wet, alles met inachtneming van het in deze algemene voorwaarden en de overeenkomst bepaalde, daaronder begrepen de aard en de hoedanigheid van hetgeen aan jou is verkocht en geleverd.
8.7 Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van Noahs.nl beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel terugbetaling van het aankoopbedrag.
8.8 Onverminderd het bovenstaande is Noahs.nl niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel door onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de klant.
8.9 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Noahs.nl of zijn ondergeschikten.

 

9) Privacy
Jouw persoonsgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Noahs.nl.
Wij gebruiken jouw persoonsgegevens voor het uitvoeren van de overeenkomst, het voeren van een verantwoord klantenbeheer en risicobeheer.
Wij verstrekken geen gegevens aan derden.

 

 

10) Copyright beeld- en tekstmateriaal
Het is niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming, tekst- en/of beeldmateriaal te kopiëren, op te slaan, te publiceren, te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken. Bij overtreding zal een juridische procedure gevolgd worden.